Priser från 20201201 (med reservation för fel)
Klippningar
Pris
Klippning 30 min
550kr
Klippning 45 min 590 kr
Barnklippning 0-9 år
420kr
Lugg
190kr
Klippning inkl lätt styling
680kr
.
Strukturbehandlingar
Pris
Volymbehandlling
790kr
Permanent
från 1100kr
Permanent + klippning
från 1630kr
Permanent + klipp långt hår
från 2500kr
   
Färgningar
Pris
En färg / bottenfärg
1080kr
Färg och slingor
från 1300kr
Två färger / toning
från 1180kr
Slingor
från 1080kr
Toning
750kr
Toning långt hår från 1080kr
tillägg för långt/tjockt hår
260kr
   
Övrigt
Pris
Alchemy inpackning
205-560kr
Fransfärgning
210kr
Brynfärgning
155kr
Föning läggning
340kr
Frans, bryn inkl plock 390kr