Priser från 20190401 (med reservation för fel)
Klippningar
Pris
Klippning utan styling
540kr
Klippning med styling 580 kr
Barnklippning 0-9 år
410kr
Lugg
185kr
Klippning inkl lätt styling
625kr
.
Strukturbehandlingar
Pris
Volymbehandlling
770kr
Permanent
från 1075kr
Permanent + klippning
från 1590kr
Permanent + klipp långt hår
från 2200kr
   
Färgningar
Pris
En färg / bottenfärg
1150kr
Färg och slingor
från 1270kr
Två färger / toning
från 1150kr
Slingor
från 1050kr
Toning
730kr
Toning långt hår från 1050kr
tillägg för långt/tjockt hår
260kr
   
Övrigt
Pris
Inpackning med värme
260kr
Fransfärgning
200kr
Brynfärgning
150kr
Föning läggning
330kr
Frans, bryn inkl plock 380kr