Priser från 20210401 (med reservation för fel)
Klippningar
Pris
Klippning 30 min
555kr
Klippning 45 min 595kr
Barnklippning 0-9 år
425kr
Lugg
190kr
Klippning inkl lätt styling
690kr
.
Strukturbehandlingar
Pris
Volymbehandlling
800kr
Permanent
från 1110kr
Permanent + klippning
från 1645kr
Permanent + klipp långt hår
från 2525kr
   
Färgningar
Pris
En färg / bottenfärg
1095kr
Färg och slingor
från 1320kr
Två färger / toning
från 1195kr
Slingor
från 1095kr
Toning
760kr
Toning långt hår från 1095kr
tillägg för långt/tjockt hår
260kr
   
Övrigt
Pris
Alchemy inpackning
210-565kr
Fransfärgning
215kr
Brynfärgning
155kr
Föning läggning
345kr
Frans, bryn inkl plock 395kr